fbpx

RODO

Informacja dla uczestników Programu Lojalnościowego (Karty Stałego Klienta)

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) FPH Roland Joanna Matczak, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Kopernika 5e/26 (dalej jako: „Roland Moda Męska”) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Firma Produkcyjno-Handlowa Roland Joanna Matczak, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Kopernika 5E/26. Kontakt możliwy jest pod adresem mailowym biuro@roland-modameska.pl.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Dodatkowo informujemy, iż na terenie sklepów stacjonarnych Roland Moda Męska stosowany jest monitoring wizyjny – przetwarzanie Pani/Pana danych uzyskanych na podstawie monitoringu stanowi usprawiedliwiony cel, którym jest ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie salonu, tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Roland Moda Męska usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
 4. Roland Moda Męska nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: biuro@roland-modameska.pl
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja dla Klientów sklepu internetowego Roland Moda Męska

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) FPH Roland Joanna Matczak, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Kopernika 5e/26 (dalej jako: „Roland Moda Męska”) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje FPH Roland Joanna Matczak, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Kopernika 5e/26. Kontakt z Roland Moda Męska możliwy jest pod adresem mailowym: biuro@roland-modameska.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od Roland Moda Męska, w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Roland Moda Męska usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
 4. Roland Moda Męska nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: biuro@roland-modameska.pl
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

 

Informacja dla osób korzystających z newslettera.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie FPH Roland Joanna Matczak, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Kopernika 5e/26 (dalej jako: „Roland Moda Męska”) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FPH Roland Joanna Matczak, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Kopernika 5e/26 (dalej jako: „Roland Moda Męska”). Kontakt z Roland Moda Męska możliwy jest pod adresem mailowym: biuro@roland-modameska.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wysyłania Pani/Panu informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. Roland Moda Męska nikomu nie przekazuje danych osobowych podanych przez Panią/Pana podczas zapisu na newsletter.
 4. Roland Moda Męska nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
 7. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację zamówienia. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody i wypisania się z newslettera.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.